Klassenteams


 

 

 

 

 

  

Unterstufe a: S. Petschallies, J. Wangen, K. Hansen, J. Schulz (Klassenleitung), M. Sauerwein

 

 

 

 

 

 

Unterstufe b: Ch. Hartmann, M. Groß, Th. Zumsande (Klassenleitung), H. Vogt, M. Brandenburg, M. Domagalla

Mittelstufe a: L. Klüver (Klassenleitung), B. Jacobsen, I. Jäntsch, L. Berrisch, T. Schuchard

 

 

 

 

 

 

 

Mittelstufe b: M. Ratzel, K. Twesten, O. Palm, J. Holt (Klassenleitung), Ph. Nguyen, G. Czerniecki

Mittelstufe c: K. Winter (Klassenleitung), E. Künne, N. Mendes, E. Gulben, J. Pergande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberstufe a: A. Hall, S. Kubitz, L. Nguyen, L. Baumann (Klassenleitung), F. Eggers-Schmidt

 

 

 

 

 

 

Oberstufe b: R. Homann (Klassenleitung), J. Bopp (Schulbegleitung der Lebenshilfe), C. Eggert (Schulbegleitung der Lebenshilfe), L. Lüdemann, B. Niemann, F. Verwega, M. Brandt

Werkstufe: A. Hall, B. Mommsen, G. Schwartz (Klassenleitung)